Reglement Westfries Schaakkampioenschap 2020

Posted by Co Buysman on 13 januari 2020 in Reglement |

(versie november 2019)

Artikel 1
Dit wedstrijdreglement geldt voor het Westfries Schaakkampioenschap.
De organisatie, momenteel Co Buysman en Nico Weel, verzorgt jaarlijks het toernooi met medewerking van de westfriese schaakverenigingen (beschikbaar stellen locatie) en van Nancy Mozer (websitebeheer) www.westfriesschaken.nl.

Artikel 2
Aan de wedstrijden om het Westfries Schaakkampioenschap kunnen spelers deelnemen die lid zijn van een Westfriese Schaakvereniging (afgevaardigde speler moet geregistreerd zijn bij de bond; minimale kosten ratinglid € 7,5). Iedere club mag in ieder geval 1 speler afvaardigen, daarnaast is er de mogelijkheid voor sterke spelers om ook mee te doen. Ieder jaar worden de richtlijnen hiervoor in de uitnodiging aan de clubs weergegeven. De tweede speler zou als richtlijn minimaal een rating van 1700 moeten hebben.

Plaats Vereniging Speelavond

Andijk Schaaklust Maandag

Bovenkarspel De Groene Zes Donderdag

Enkhuizen K.T.V. Vrijdag

Hoogkarspel Torenhoog Maandag

Hoogwoud Aartswoud Vrijdag

Hoorn Caïssa-Eenhoorn Dinsdag

Nibbixwoud Attaqueer Vrijdag

Westwoud Degoschalm/Revanche Dinsdag

Artikel 3
Gespeeld wordt volgens de ‘Regels voor het schaakspel, vastgesteld door de wereldschaakbond (FIDE)’, in de officiële Nederlandse bewerking, uitgegeven door de KNSB, laatste uitgave, tenzij in dit reglement anders is bepaald.
In het speellokaal dient een exemplaar van het FIDE-reglement, evenals van dit wedstrijdreglement aanwezig te zijn.

Artikel 4
De leiding van de wedstrijden berust bij de organisatie. Deze zorgt voor de handhaving van het wedstrijdreglement en bevordert een ordelijk en vlot verloop van de wedstrijden.

Artikel 5
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.

Artikel 6
De wedstrijden worden volgens het Zwitsers systeem en de daarbij horende reglementen gespeeld. Deze rating wordt ontleend aan de laatste door de KNSB uitgegeven ratinglijst.

Artikel 7
Er worden zeven ronden gespeeld. Het speeltempo is 100 minuten voor de partij met een toevoeging van 10 seconde per zet.

Artikel 8
Indeling van de ronden 1 t/m 3 vindt plaats op grond van rating, de overige ronden worden ingedeeld op grond van weerstandspunten. De wedstrijdleider is gerechtigd voor de 1e ronde een afwijkende indeling te maken.
Het spelen op een andere dan in de aankondiging van de wedstrijden vastgestelde speeldatum kan bij hoge uitzondering worden toegestaan (ziek is in principe een nul).

Artikel 9
Prijzenverdeling:

Een gedeelde eerste plaats wordt voor 2 personen een barrage over tenminste 2 partijen met alternerende kleuren.

Eerste barragepartij verwisselde kleur tov. toernooi, indien dit laatste niet van toepassing is, volgt loting voor kleur.

Indien de 2 barrage partijen geen beslissing opleveren (1-1, ongeacht hoe dit tot stand komt) kan de evt. partij in het hoofdtoernooi de doorslag geven. Bij 1-1 (of evt. 1,5-1,5) volgt in onderling overleg verlenging van de barrage of een gedeeld kampioenschap. Er zullen bij de start van het toernooi al 2 data voor een evt. barrage geprikt zijn. Afwijken hiervan kan, maar slechts met toestemming van de organsiatie. Indien meer dan twee spelers gelijk eindigen op de eerste plaats, volgt barrage in overleg.

De overige plaatsen in de eindrangschikking worden bepaald door:
1. de behaalde wedstrijdpunten;
2. in geval van gelijk eindigen zijn weerstandspunten beslissend;

3. indien weerstandspunten niet beslissend, dan Sonneborn-Berger punten;

4. vervolgens TPR;

5. loten.

Artikel 10
De winnaar verwerft de titel ‘Westfries Schaakkampioen’. 
Er zijn 3 bekers beschikbaar.
De kampioen(en) hebben het recht hun titel volgend jaar te verdedigen
. 

Revisie januari 2016

Artikel 2 : KNSB ratinglidmaatschap is € 7,5 ipv. € 5.

Artikel 7 : aanpassing speeltempo, wordt 100 min voor de gehele partij met een toevoeging van 10 seconden per zet. Dit was 36 zetten in 1½ uur, daarna 30 minuten voor de rest van de partij.

Artikel 8 : verwijdering van de volgende tekst; , mits de partij vooruit wordt gespeeld en de tegenstander ermee akkoord gaat. Ronde 1 t/m 5 mogelijkheid tot vooruit spelen (hoge uitzondering achteraf). Ronde 6 en 7 alleen vooruit spelen mogelijk en alleen wanneer dit bij opgave is aangegeven. Ronde 7 is de laatste speelavond! (uitgezonderd barragepartijen).

toevoeging van de volgende tekst; ziek is in principe een nul.

Artikel 10 : verwijdering van punt 2 ; onderling resultaat.

Revisie december 2019

Artikel 2 : verwijderen De Pionier

Artikel 2 : Degoschalm & Revanche samenvoegen op dinsdag in Westwoud.

Artikel 9 : Aanpassing barrage om kampioenschap

Copyright © 2010-2024 Westfries Schaken Kampioenschap All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.