Reglement Westfries Schaakkampioenschap 2016

Posted by Co Buysman on 6 februari 2016 in Reglement |

Reglement Westfries Schaakkampioenschap

(versie januari 2016)

Artikel 1
Dit wedstrijdreglement geldt voor het Westfries Schaakkampioenschap.
De organisatie, momenteel Co Buysman en Nico Weel, verzorgt jaarlijks het toernooi met medewerking van de westfriese schaakverenigingen (beschikbaar stellen locatie) en van Nancy Mozer (websitebeheer) www.westfriesschaken.nl.

Artikel 2
Aan de wedstrijden om het Westfries Schaakkampioenschap kunnen spelers deelnemen die lid zijn van een Westfriese Schaakvereniging (afgevaardigde speler moet geregistreerd zijn bij de bond; minimale kosten ratinglid € 7,5). Iedere club mag in ieder geval 1 speler afvaardigen, daarnaast is er de mogelijkheid voor sterke spelers om ook mee te doen. Ieder jaar worden de richtlijnen hiervoor in de uitnodiging aan de clubs weergegeven. De tweede speler zou als richtlijn minimaal een rating van 1700 moeten hebben.

Plaats                     Vereniging            Speelavond

Abbekerk                De Pionier              Donderdag

Andijk                     Schaaklust             Maandag

Bovenkarspel           De Groene Zes      Donderdag

Enkhuizen               K.T.V.                    Vrijdag

Hoogkarspel           Torenhoog             Maandag

Hoogwoud              Aartswoud              Vrijdag

Hoorn                     Caïssa-Eenhoorn    Dinsdag

Nibbixwoud            Attaqueer               Vrijdag

Wervershoof           Revanche                Dinsdag

Westwoud              Degoschalm            Maandag

Artikel 3
Gespeeld wordt volgens de ‘Regels voor het schaakspel, vastgesteld door de wereldschaakbond (FIDE)’, in de officiële Nederlandse bewerking, uitgegeven door de KNSB, laatste uitgave, tenzij in dit reglement anders is bepaald.
In het speellokaal dient een exemplaar van het FIDE-reglement, evenals van dit wedstrijdreglement aanwezig te zijn.

Artikel 4
De leiding van de wedstrijden berust bij de organisatie. Deze zorgt voor de handhaving van het wedstrijdreglement en bevordert een ordelijk en vlot verloop van de wedstrijden.

Artikel 5
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.
Artikel 6
De wedstrijden worden volgens het Zwitsers systeem en de daarbij horende reglementen gespeeld. Deze rating wordt ontleend aan de laatste door de KNSB uitgegeven ratinglijst.

Artikel 7
Er worden zeven ronden gespeeld. Het speeltempo is 100 minuten voor de partij met een toevoeging van 10 seconde per zet.

Artikel 8
Indeling van de ronden 1 t/m 3 vindt plaats op grond van rating, de overige ronden worden ingedeeld op grond van weerstandspunten. De wedstrijdleider is gerechtigd voor de 1e ronde een afwijkende indeling te maken.
Het spelen op een andere dan in de aankondiging van de wedstrijden vastgestelde speeldatum kan bij hoge uitzondering worden toegestaan (ziek is in principe een nul).

Artikel 9
Prijzenverdeling:

Een gedeelde eerste plaats wordt voor 2 personen een barrage (over 2 partijen met alternerende kleuren, eerste barragepartij verwisselde kleur tov. toernooi of loting), indien geen beslissing, dan wordt er net zo lang gespeeld met verwisselde kleuren totdat er een beslissing valt. Indien meer dan twee winnaars, barrage in overleg.

 

De overige plaatsen in de eindrangschikking worden bepaald door:
1. de behaalde wedstrijdpunten;
2. in geval van gelijk eindigen zijn weerstandspunten beslissend;

3. indien weerstandspunten niet beslissend, dan Sonneborn-Berger punten;

4. vervolgens TPR;

5. loten.

Artikel 10
De winnaar verwerft de titel ‘Westfries Schaakkampioen’.
Er zijn 3 bekers beschikbaar.
De kampioen(en) hebben het recht hun titel volgend jaar te verdedigen.
Revisie januari 2016

Artikel 2 : KNSB ratinglidmaatschap is € 7,5 ipv. € 5.

Artikel 7 : aanpassing speeltempo, wordt 100 min voor de gehele partij met een toevoeging van 10 seconden per zet. Dit was 36 zetten in 1½ uur, daarna 30 minuten voor de rest van de partij.

Artikel 8 : verwijdering van de volgende tekst; , mits de partij vooruit wordt gespeeld en de tegenstander ermee akkoord gaat. Ronde 1 t/m 5 mogelijkheid tot vooruit spelen (hoge uitzondering achteraf). Ronde 6 en 7 alleen vooruit spelen mogelijk en alleen wanneer dit bij opgave is aangegeven. Ronde 7 is de laatste speelavond! (uitgezonderd barragepartijen).

toevoeging van de volgende tekst; ziek is in principe een nul.

Artikel 10 : verwijdering van punt 2 ; onderling resultaat.

Copyright © 2010 Westfries Schaakkampioenschap | Website realisatie: BeNancy Media